O`zbekiston shaharlari orasidagi masofa

O'zbekiston shaharlari orasidagi masofalar jadvali kilometrlarda

  Toshkent Andijon Buxoro Guliston Jizzax Qarshi Navoiy Namangan Nukus Samarqand Termiz Farg'ona Urganch
Toshkent   350 580 115 200 430 480 290 1 150 300 680 310 1 000
Andijon 350   860 395 525 750 765 61 1 400 590 970 71 1 300
Buxoro 580 860   470 363 167 120 800 550 265 440 820 440
Guliston 115 395 470   110 360 375 345 1 005 210 577 370 890
Jizzax 200 525 363 110   250 265 450 900 100 467 470 785
Qarshi 430 750 167 360 250   250 700 710 150 273 725 600
Navoiy 480 765 120 375 265 250   705 645 155 495 730 531
Namangan 290 61 800 345 450 700 705   1 300 530 905 80 1 225
Nukus 1 150 1 400 550 1 005 900 710 645 1 300   790 985 1 300 136
Samarqand 300 590 265 210 100 150 155 530 790   378 550 680
Termiz 680 970 440 557 467 273 495 905 985 378   945 870
Farg'ona 310 71 820 370 470 725 730 80 1 300 550 945   1 200
Urganch 1 000 1 300 440 890 785 600 600 1 225 136 680 870 1 200  

* O'zbekiston shaharlari orasidagi masofa kmda berilgan. Hisoblash Yandex xaritalari yordamida amalga oshirilgan.

* Shaharlar o'rtasidagi ayrim masofa yo'l ishlari, aylanma yo'llar, ko'chma yo'llar bo'yicha o'tish va boshqa sohalar munosabati bilan o'zgarishi mumkin.

* O'zbekiston shaharlari orasidagi masofa jadvaldagi va avtomobilingizning tezlik o'lchagich ko'rsatkichlaridan kichik farqlar (5% gacha) mumkin: dastlabki va oxirgi manzilning turli mos yozuvlar nuqtalari,spidometr xatolari, turli shinalar (R13, R14, R15) va hokazo...

* Urganch viloyat markazi va Xiva tarixiy shahri o'rtasidagi masofa - 35 km.

O‘zbekiston shaharlari o‘rtasidagi ommaviy masofalar

Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofa / Samarqanddan Toshkentgacha bo'lgan masofa

Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofa umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'yicha 300 kmni tashkil etadi. Avtomobilda taxminan vaqt 4,5 soat. Toshkentdan Samarqandga yoki Samarqanddan Toshkentga 100 km ga 7 litr sarflanganda taxminan yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *300 km =21 litr.

Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan masofa / Buxorodan Toshkentgacha bo'lgan masofa

Toshkentdan Buxoroga umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'ylab masofa 600 kmni tashkil etadi. Avtomobilda taxminan vaqt 8,5 soat. Toshkentdan Buxoroga yoki Buxorodan Toshkentga 100 km ga 7 litr sarflanganda taxminan yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *580 km =41 litr.

Toshkentdan Xivagacha bo'lgan masofa / Xivadan Toshkentgacha bo'lgan masofa

Toshkentdan Xivaga umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'ylab masofa 1 000 kmni tashkil etadi. Avtomobildagi taxminiy vaqt taxminan 15 soat. Toshkentdan Xivaga yoki Xivadan Toshkentga 100 km ga 7 litr sarflanganda taxminan yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *1000 km =100 litr.

Toshkentdan Namangangacha masofa / Namangandan Toshkentgacha bo'lgan masofa

Toshkentdan Namanganga umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'yicha masofa 290 kmni tashkil etadi. Avtomobilda taxminan vaqt 4,5 soat. Toshkentdan Namanganga yoki aksincha, Namanagandan Toshkentga 100 km ga 7 litr iste'mol qilish yo'li bilan yonilg'i iste'moli quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 * 300 km = 21 litr.

Toshkentdan Farg'onagacha / Andijondan Farg'onagacha bo'lgan masofa

Toshkentdan Farg'onaga umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'ylab masofa 310 kmni tashkil etadi. Avtomobilda taxminan vaqt 4,5 soat. Toshkentdan Farg'onaga yoki Farg'onadan Toshkentga 100 km ga 7 litr sarflanganda yo'l uchun taxminiy yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *310 km =22 litr.

Toshkentdan Andijongacha bo'lgan masofa / Andijondan Toshkentgacha bo'lgan masofa

Toshkentdan Andijonga umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'ylab masofa 350 kmni tashkil etadi. Avtomobildagi taxminiy vaqt taxminan 5 soat. Toshkentdan Andijonga yoki aksincha Andijondan Toshkentga 100 km ga 7 litr sarflanganda taxminan yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *350 km =25 litr.

Samarqanddan Andijongacha bo'lgan masofa / Andijondan Samarqandgacha bo'lgan masofa

Samarqanddan Andijonga (Toshkentga bormasdan) umumiy foydalanishdagi yo'llarda masofa 590 kmni tashkil etadi. Avtomobildagi taxminiy vaqt 8 soatdan biroz ko'proq. Samarqanddan Andijonga yoki Andijondan Samarqandga 100 km ga 7 litr sarflanganda taxminan yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *590 km =41,5 litr.

Xivadan Andijongacha bo'lgan masofa/ Andijondan Xivagacha bo'lgan masofa

Xiva shahridan Andijonga (Toshkentga bormasdan) umumiy foydalanishdagi yo'llar bo'ylab masofa 1 300 kmni tashkil etadi. Avtomobildagi taxminiy vaqt 18 soat atrofida. Xiva shahridan Andijonga yoki Andijondan Xivaga 100 km ga 7 litr sarflanganda taxminan yoqilg'i sarfi quyidagicha bo'ladi: 7 litr/100 *1300 km =91 litr.

Yangilangan 25.01.22

O'ZBEKISTON XARITASI

O'zbekiston xaritasi

Eslatma: O'zbekiston xaritasini bosganingizda alohida oynada O'zbekiston jismoniy xaritasi kengaytirilgan shaklda ochiladi.

O'zbekiston xaritasi
/uz Anketani yuklash