O`zbekistonda valyutalar: AQSh dollari, rubl, evro va frank so`mga nisbatdan rasmiy kursi

     Ushbu jadvalda so'mning kursi, O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi, O'zbekistonda valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarini hisoblashda foydalaniladigan asosiy xorijiy valyutalarga nisbati to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. O'zbekiston so'mining AQSh dollariga, Rossiya rubliga, evroga va Shveytsariya frankiga nisbati O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kursi bo'yicha berilgan.

    Tijorat kursi (AQSh dollarini va evroni sotib olish-sotish) O'zbekiston Respublikasi milliy banki (O'zR TIF milliy banki) ma'lumotlariga asosan berilgan. Turli banklarda sotish va sotib olish kursi bir-biridan farq qiladi.
O'zbekistonning boshqa tijorat banklari kesimida AQSh dollarini sotib olish-sotish kursini ko'rish

    * Kurslar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu kurs bo'yicha valyutalarni sotib olish yoki sotish majburiyatisiz belgilanadi

Bugungi valyutalar kursi: 23.09.2021 yilda
2021 yil 15 fevraldan boshlab Markaziy bank buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, har bir bank ish kuni 16.00 da bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblash uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan kurslarini ertaga hisob-kitoblar bilan o'rnatishga kirishdi.

O'zbekistonda dollar, rubl, yevro va frank so'mga nisbatan rasmiy kursi 2021 yilda

Yangilandi: 22.09.21

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bo'yicha valyuta kurslari
(Rasmiy valyuta kurslari)
O'zbekiston milliy banki (TIF milliy banki) tomonidan o'rnatilgan valyutani sotib olish va sotish kurslari (AQSh dollari va evro)
O'zbekiston tijorat banklari ayirboshlash shoxobchalarida AQSh dollarini sotib olish-sotish kursini ko'rish
sotib olish sotish sotib olish sotish
Hafta
raqami
Davr
(Kursning amal qilish muddati)
1 USD
(AQSh dollari)
1 RUB
(Rossiya rubli)
1 EUR
(Evro)
1 CHF
(Shveytsariya franki)
1 USD 1 EUR
38 23.09.21 - 23.09.21 10 679.05   -9.05 146.66  +0.69 12 525.46  +9980.84 11 573.70  +21.5
38 22.09.21 - 22.09.21 10 688.10   +1.4 145.97  +0.4 2 544.62  -9966.3 11 552.20  +84.55 10 670 10 740 12 100 13 100
38 21.09.21 - 21.09.21 10 686.70   +12.62 145.57  -1.34 12 510.92  -65.28 11 467.65  -44.52 10 670 10 740 12 100 13 100
38 20.09.21 - 20.09.21 10 674.08   -6.98 146.91  -0.58 12 576.20  +3.52 11 512.17  -47.42 10 660 10 725 12 100 13 100
38 17.09.21 - 19.09.21 10 681.06   -24.94 147.49  +0.09 12 572.68  -87.17 11 559.59  -110.35 10 670 10 735 12 100 13 100
37 16.09.21 - 16.09.21 10 706   +19.38 147.40  +0.86 12 659.85  +34.68 11 669.94  +80.5 10 690 10 760 12 100 13 100
37 15.09.21 - 15.09.21 10 686.62   +34.93 146.54  +0.5 12 625.17  +64.7 11 589.44  +36.63 10 680 10 740 12 100 13 100
37 14.09.21 - 14.09.21 10 651.69   -4.22 146.04  -0.34 12 560.47  -51.87 11 552.81  -75.2 10 640 10 700 12 100 13 100
37 13.09.21 - 13.09.21 10 655.91   -12.18 146.38  +0.34 12 612.34  -11.21 11 628.01  +22.17 10 650 10 710 12 100 13 100
37 10.09.21 - 12.09.21 10 668.09   -14.77 146.04  +0.58 12 623.55  -0.39 11 605.84  +5.38 10 660 10 720 12 100 13 100
36 09.09.21 - 09.09.21 10 682.86   -12.37 145.46  -0.52 12 623.94  -65.95 11 600.46  -94.71 10 670 10 730 12 100 13 100
36 08.09.21 - 08.09.21 10 695.23   +10.16 145.98  -0.43 12 689.89  +16.33 11 695.17  +30.25 10 690 10 750 12 100 13 100
36 07.09.21 - 07.09.21 10 685.07   +14.07 146.41  +0.76 12 673.56  +57.24 11 664.92  -11.41 10 680 10 740 12 100 13 100
36 06.09.21 - 06.09.21 10 671   +17.82 145.65  +0.94 12 616.32  +45.57 11 676.33  +30.96 10 660 10 720 12 100 13 100
35 31.08.21 - 05.09.21 10 653.18   +1.29 144.71  +0.89 12 570.75  +46.26 11 645.37  +33.15 10 640 10 700 12 000 13 000
35 30.08.21 - 30.08.21 10 651.89   +11.15 143.82  +0.06 12 524.49  -1.79 11 612.22  -1.77 10 640 10 700 12 000 13 000
35 27.08.21 - 29.08.21 10 640.74   -13.27 143.76  -0.7 12 526.28  +8.88 11 613.99  -48.86 10 630 10 690 12 000 13 000
34 26.08.21 - 26.08.21 10 654.01   +19.66 144.46  +0.72 12 517.40  +42.24 11 662.85  +12.6 10 640 10 700 12 000 13 000
34 25.08.21 - 25.08.21 10 634.35   -6.79 143.74  +0.11 12 475.16  -0.51 11 650.25  +43.42 10 620 10 680 12 000 13 000
34 24.08.21 - 24.08.21 10 641.14   +0.54 143.63  +0.76 12 475.67  +51.71 11 606.83  +9.45 10 630 10 690 12 000 13 000
34 23.08.21 - 23.08.21 10 640.60   +8.6 142.87  -0.66 12 423.96  -12.29 11 597.38  -12.14 10 630 10 690 12 000 13 000
34 20.08.21 - 22.08.21 10 632   -12 143.53  -1.21 12 436.25  -34.26 11 609.52  -37.27 10 620 10 680 12 000 13 000
33 19.08.21 - 19.08.21 10 644   -8.31 144.74  -0.26 12 470.51  -69.39 11 646.79  -42.35 10 630 10 690 12 000 13 000
33 18.08.21 - 18.08.21 10 652.31   -7.69 145  -0.06 12 539.90  -19.71 11 689.14  +26.12 10 640 10 700 12 000 13 000
33 17.08.21 - 17.08.21 10 660   -23 145.06  -0.34 12 559.61  +7.08 11 663.02  +77.51 10 650 10 710 12 000 13 000
33 16.08.21 - 16.08.21 10 683   +11 145.40  +0.23 12 552.53  +21.47 11 585.51  +10.67 10 680 10 730 12 000 13 000
33 13.08.21 - 15.08.21 10 672   +11.97 145.17  +1.17 12 531.06  +47.1 11 574.84  +33.01 10 660 10 720 12 000 13 000
32 12.08.21 - 12.08.21 10 660.03   +9.03 144  -0.69 12 483.96  -3.27 11 541.83  -16.5 10 650 10 710 12 000 13 000
32 11.08.21 - 11.08.21 10 651   +23 144.69  -0.07 12 487.23  -12.36 11 558.33  -40.49 10 640 10 700 12 000 13 000
32 10.08.21 - 10.08.21 10 628   -11.79 144.76  -0.55 12 499.59  -66 11 598.82  -116.43 10 620 10 670 12 000 13 000
32 09.08.21 - 09.08.21 10 639.79   +21.61 145.31  +0.12 12 565.59  +2.16 11 715.25  +7.04 10 630 10 690 12 100 13 100
32 06.08.21 - 08.08.21 10 618.18   -16.82 145.19  -0.74 12 563.43  -48.62 11 708.21  -48.37 10 610 10 670 12 100 13 100
31 05.08.21 - 05.08.21 10 635   -11.98 145.93  -0.27 12 612.05  -41.89 11 756.58  -23.66 10 620 10 680 12 100 13 100
31 04.08.21 - 04.08.21 10 646.98   -7.02 146.20  +0.17 12 653.94  -20.06 11 780.24  +5.26 10 640 10 700 12 100 13 100
31 03.08.21 - 03.08.21 10 654   +11.57 146.03  +0.34 12 674  +11.64 11 774.98  +15.39 10 640 10 700 12 100 13 100
31 02.08.21 - 02.08.21 10 642.43   +17.43 145.69  +0.48 12 662.36  +46.23 11 759.59  +65.78 10 630 10 690 12 100 13 100
31 30.07.21 - 01.08.21 10 625   -23.03 145.21  +0.39 12 616.13  +33.35 11 693.81  +54.07 10 610 10 670 12 100 13 100
30 29.07.21 - 29.07.21 10 648.03   -21.97 144.82  +0.32 12 582.78  +11.39 11 639.74  +20.44 10 630 10 690 12 000 13 000
30 28.07.21 - 28.07.21 10 670   +12.65 144.50  +0.59 12 571.39  -1.09 11 619.30  +4.93 10 660 10 710 12 000 13 000
30 27.07.21 - 27.07.21 10 657.35   +22.99 143.91  -0.17 12 572.48  +52.65 11 614.37  +45.22 10 650 10 700 12 000 13 000
30 26.07.21 - 26.07.21 10 634.36   +18.87 144.08  -0.13 12 519.83  +26.46 11 569.15  +40.6 10 620 10 680 12 000 13 000
30 24.07.21 - 25.07.21 10 615.49   +16.83 144.21  +1.98 12 493.37  +9.21 11 528.55  +22.03 10 600 10 670 12 000 13 000
30 23.07.21 - 23.07.21 10 598.66   -12.72 142.23  -1.01 12 484.16  -43.64 11 506.52  -32.61 10 580 10 640 12 000 13 000
29 19.07.21 - 22.07.21 10 611.38   -14.59 143.24  -0.21 12 527.80  -32.1 11 539.13  -29.7 10 600 10 660 12 100 13 100
29 17.07.21 - 18.07.21 10 625.97   -24.69 143.45  -0.3 12 559.90  -53.68 11 568.83  -104.41 10 610 10 670 12 100 13 100
29 16.07.21 - 16.07.21 10 650.66   -9.34 143.75  -0.04 12 613.58  +40.11 11 673.24  +74.94 10 640 10 700 12 100 13 100
28 15.07.21 - 15.07.21 10 660   +10.91 143.79  +0.05 12 573.47  -38.25 11 598.30  -26.08 10 650 10 710 12 100 13 100
28 14.07.21 - 14.07.21 10 649.09   +12.09 143.74  +1.29 12 611.72  +4.75 11 624.38  +10.67 10 640 10 700 12 100 13 100
28 13.07.21 - 13.07.21 10 637   +15.51 142.45  -0.43 12 606.97  +14.13 11 613.71  -2.09 10 630 10 690 12 100 13 100
28 12.07.21 - 12.07.21 10 621.49   -9.26 142.88  +1.26 12 592.84  +12.41 11 615.80  +30.41 10 610 10 670 12 100 13 100
28 09.07.21 - 11.07.21 10 630.75   +5.71 141.62  -1.58 12 580.43  +12.07 11 585.39  +71.48 10 620 10 680 12 100 13 100
27 08.07.21 - 08.07.21 10 625.04   +22.48 143.20  -1.29 12 568.36  +14.93 11 513.91  +35.55 10 620 10 675 12 100 13 100
27 07.07.21 - 07.07.21 10 602.56   +8.96 144.49  +0.01 12 553.43  -27.53 11 478.36  -22.67 10 590 10 650 12 100 13 100
27 06.07.21 - 06.07.21 10 593.60   -19.94 144.48  +0.5 12 580.96  +32.57 11 501.03  +50.45 10 580 10 640 12 100 13 100
27 05.07.21 - 05.07.21 10 613.54   +25.95 143.98  -1.1 12 548.39  -3.2 11 450.58  +11.96 10 600 10 660 12 100 13 100
27 02.07.21 - 04.07.21 10 587.59   -3.41 145.08  +0.3 12 551.59  -44.29 11 438.62  -43.38 10 580 10 640 1 100 13 100
26 01.07.21 - 01.07.21 10 591   -14.3 144.78  -1.61 12 595.88  -33.97 11 482  -40.49 10 580 10 640 12 100 13 100
26 30.06.21 - 30.06.21 10 605.30   +18.47 146.39  -0.34 12 629.85  -7.65 11 522.49  -4.98 10 600 10 660 12 200 13 200
26 29.06.21 - 29.06.21 10 586.83   +10.83 146.73  +0.14 12 637.50  +6.58 11 527.47  -8.31 10 580 10 640 12 200 13 200
26 28.06.21 - 28.06.21 10 576   +11.04 146.59  +0.42 12 630.92  +12.13 11 535.78  +33.37 10 570 10 630 12 200 13 200
26 25.06.21 - 27.06.21 10 564.96   -6.92 146.17  +0.59 12 618.79  -5.09 11 502.41  -10.04 10 550 10 610 12 200 13 200
25 24.06.21 - 24.06.21 10 571.88   -9.48 145.58  +1 12 623.88  +48.99 11 512.45  +27.2 10 560 10 620 12 200 13 200
25 23.06.21 - 23.06.21 10 581.36   -5.49 144.58  -0.29 12 574.89  -23.46 11 485.25  -5.96 10 570 10 630 12 200 13 200
25 22.06.21 - 22.06.21 10 586.85   +19.25 144.87  -1.53 12 598.35  +4.94 11 491.21  -12.82 10 580 10 640 12 200 13 200
25 21.06.21 - 21.06.21 10 567.60   -13.43 146.40  +0.48 12 593.41  -51.98 11 504.03  -64.99 10 560 10 620 12 200 13 300
25 18.06.21 - 20.06.21 10 581.03   -9.43 145.92  -1.28 12 645.39  -195.54 11 569.02  -212.56 10 570 10 630 12 200 13 300
24 17.06.21 - 17.06.21 10 590.46   -25.56 147.20  -0.56 12 840.93  -29.93 11 781.58  -32.38 10 580 10 640 12 400 13 400
24 16.06.21 - 16.06.21 10 616.02   +7.02 147.76  +0.96 12 870.86  +19.12 11 813.96  +14.38 10 600 10 670 1 240 13 400
24 15.06.21 - 15.06.21 10 609   +11.96 146.80  -1.11 12 851.74  -27.9 11 799.58  -19.56 10 590 10 660 12 400 13 400
24 14.06.21 - 14.06.21 10 597.04   +9.03 147.91  +1.29 12 879.64  -1.73 11 819.14  +7.44 10 580 10 650 12 400 13 400
24 11.06.21 - 13.06.21 10 588.01   +16.61 146.62  +0.19 12 881.37  -6.22 11 811.70  +7.99 10 570 10 635 12 400 13 400
23 10.06.21 - 10.06.21 10 571.40   +16.44 146.43  +1.17 12 887.59  +37.98 11 803.71  +36.75 10 560 10 620 12 400 13 400
23 09.06.21 - 09.06.21 10 554.96   +22.84 145.26  +0.62 12 849.61  +41.5 11 766.96  +56.8 10 540 10 590 12 400 13 400
23 08.06.21 - 08.06.21 10 532.12   -15.44 144.64  +0.59 12 808.11  +28.69 11 710.16  +46.38 10 520 10 570 12 400 13 400
23 07.06.21 - 07.06.21 10 547.56   +8.36 144.05  +0.12 12 779.42  -69.97 11 663.78  -50.35 10 530 10 590 12 300 13 300
23 04.06.21 - 06.06.21 10 539.20   -11.54 143.93  +0.44 12 849.39  -1.41 11 714.13  +4.1 10 520 10 590 12 400 13 400
22 03.06.21 - 03.06.21 10 550.74   -9.08 143.49  -0.19 12 850.80  -67.03 11 710.03  -34.85 10 530 10 600 12 400 13 400
22 02.06.21 - 02.06.21 10 559.82   -8.39 143.68  -0.3 12 917.83  +38.35 11 744.88  +7.64 10 530 10 600 12 400 13 400
22 01.06.21 - 01.06.21 10 568.21   -12.44 143.98  +0.1 12 879.48  -14.1 11 737.24  -30.81 10 540 10 610 12 400 13 400
22 31.05.21 - 31.05.21 10 580.65   -8.38 143.88  -0.26 12 893.58  -18.68 11 768.05  -11.94 10 550 10 630 12 500 13 500
22 28.05.21 - 30.05.21 10 589.03   -20.88 144.14  -0.14 12 912.26  -79.57 11 779.99  -83.94 10 570 10 630 12 500 13 500
21 27.05.21 - 27.05.21 10 609.91   +8.37 144.28  -0.23 12 991.83  -0.36 11 863.93  +5.38 10 590 10 650 12 500 13 500
21 26.05.21 - 26.05.21 10 601.54   +4.78 144.51  +0.61 12 992.19  +51.43 11 858.55  +52.89 10 590 10 650 12 500 13 500
21 25.05.21 - 25.05.21 10 596.76   +18.48 143.90  -0.2 12 940.76  +7.75 11 805.66  +7.44 10 580 10 650 12 500 13 500
21 24.05.21 - 24.05.21 10 578.28   -19.47 144.10  +0.3 12 933.01  +17.53 11 798.22  +46.45 10 560 10 620 12 500 13 500
21 21.05.21 - 23.05.21 10 597.75   +11.75 143.80  +0.21 12 915.48  -12.14 11 751.77  +5.21 10 580 10 640 12 500 13 500
20 20.05.21 - 20.05.21 10 586   +9 143.59  +0.02 12 927.62  +5.7 11 746.56  -39.71 10 560 10 620 12 500 13 500
20 19.05.21 - 19.05.21 10 577   +10.89 143.57  +0.6 12 921.92  +78.81 11 786.27  +53.97 10 540 10 610 12 500 13 500
20 18.05.21 - 18.05.21 10 566.11   +15.27 142.97  +0.86 12 843.11  +38.61 11 732.30  +58.43 10 530 10 850 12 400 13 400
20 17.05.21 - 17.05.21 10 550.84   +8.18 142.11  -0.47 12 804.50  -21.7 11 673.87  -9.04 10 520 10 570 12 400 13 400
19 12.05.21 - 16.05.21 10 542.66   +12.93 142.58  +0.26 12 826.20  +17.84 11 682.91  -7.7 10 510 10 560 12 400 13 400
19 11.05.21 - 11.05.21 10 529.73   +17.89 142.32  +0.48 12 808.36  +111.11 11 690.61  +108.59 10 500 10 550 12 400 13 400
19 10.05.21 - 10.05.21 10 511.84   +18.36 141.84  +1.24 12 697.25  +55.75 11 582.02  +45.65 10 480 10 540 12 300 13 200
19 07.05.21 - 09.05.21 10 493.48   -7.74 140.60  +0.11 12 641.50  +35.84 11 536.37  +62.13 10 470 10 530 12 300 13 200
18 06.05.21 - 06.05.21 10 501.22   -12.72 140.49  +0.6 12 605.66  -19.48 11 474.24  -8.87 10 470 10 530 12 300 13 200
18 05.05.21 - 05.05.21 10 513.94   -8.56 139.89  +1.01 12 625.14  -55.52 11 483.11  -52.19 10 490 10 540 12 300 13 200
18 04.05.21 - 04.05.21 10 522.50   -0.5 138.88  -1.56 12 680.66  -47.96 11 535.30  -44.98 10 490 10 540 12 300 13 200
18 03.05.21 - 03.05.21 10 523   +13.89 140.44  -1.07 12 728.62  -7.37 11 580.28  +21.65 10 480 10 530 12 300 13 200
18 30.04.21 - 02.05.21 10 509.11   -5.93 141.51  +0.92 12 735.99  +47.49 11 558.63  +75.57 10 480 10 530 12 300 13 200
17 29.04.21 - 29.04.21 10 515.04   -14.47 140.59  +0.22 12 688.50  -15.35 11 483.06  -34.67 10 490 10 540 12 300 13 200
17 28.04.21 - 28.04.21 10 529.51   -18.67 140.37  -0.44 12 703.85  -56.28 11 517.73  -28 10 500 10 550 12 300 13 200
17 27.04.21 - 27.04.21 10 548.18   +8.66 140.81  +0.63 12 760.13  +51.58 11 545.73  +22.09 10 510 10 560 12 300 13 200
17 26.04.21 - 26.04.21 10 539.52   +4.28 140.18  +1.95 12 708.55  +22.01 11 523.64  +23.54 10 510 10 560 12 300 13 200
17 23.04.21 - 25.04.21 10 535.24   -16.77 138.23  +1.12 12 686.54  +16.74 11 500.10  -7 10 510 10 560 12 300 13 200
16 22.04.21 - 22.04.21 10 552.01   +14.25 137.11  -1.09 12 669.80  -36.63 11 507.10  +5.51 10 520 10 570 12 300 13 200
16 21.04.21 - 21.04.21 10 537.76   +12.12 138.20  -0.2 12 706.43  +35.66 11 501.59  -20.73 10 510 10 560 12 300 13 200
16 20.04.21 - 20.04.21 10 525.64   +13.46 138.40  -0.23 12 670.77  +79.28 11 522.32  +87.34 10 490 10 540 12 300 13 200
16 19.04.21 - 19.04.21 10 512.18   +4.72 138.63  +1.66 12 591.49  +4.6 11 434.98  +44.78 10 470 10 520 12 300 13 100
16 16.04.21 - 18.04.21 10 507.46   +10.47 136.97  -1.62 12 586.89  +35.64 11 390.20  +1.47 10 470 10 520 12 300 13 100
15 15.04.21 - 15.04.21 10 496.99   +4.63 138.59  +2.58 12 551.25  +70.59 11 388.73  +54.22 10 460 10 510 12 200 13 000
15 14.04.21 - 14.04.21 10 492.36   +16.95 136.01  +0.58 12 480.66  +10.73 11 334.51  -1.29 10 460 10 510 12 200 13 000
15 13.04.21 - 13.04.21 10 475.41   -2.51 135.43  -0.33 12 469.93  +9.59 11 335.80  +26.66 10 440 10 500 12 200 13 000
15 12.04.21 - 12.04.21 10 477.92   +4.85 135.76  -0.05 12 460.34  +34.04 11 309.14  +33.22 10 430 10 500 12 200 13 000
15 09.04.21 - 11.04.21 10 473.07   -6.17 135.81  +0.76 12 426.30  -28.28 11 275.92  -0.57 10 430 10 500 12 200 13 000
14 08.04.21 - 08.04.21 10 479.24   +11.18 135.05  -1.92 12 454.58  +88.66 11 276.49  +121.27 10 430 10 500 1 200 13 000
14 07.04.21 - 07.04.21 10 468.06   -14.91 136.97  -0.35 12 365.92  +57.86 11 155.22  +40.96 10 420 10 500 12 100 12 900
14 06.04.21 - 06.04.21 10 482.97   +10.3 137.32  -0.15 12 308.06  -27.7 11 114.26  -15.04 10 450 10 510 12 100 12 900
14 05.04.21 - 05.04.21 10 472.67   +0.16 137.47  -0.44 12 335.76  +41.03 11 129.30  +62.5 10 440 10 510 12 100 12 900
14 02.04.21 - 04.04.21 10 472.51   -13.15 137.91  -0.75 12 294.73  -3.9 11 066.80  -55.03 10 440 10 510 12 100 12 900
13 01.04.21 - 01.04.21 10 485.66   +10.68 138.66  +0.66 12 298.63  +2.05 11 121.83  +5.43 10 450 10 520 12 100 12 900
13 31.03.21 - 31.03.21 10 474.98   -11.48 138  -0.07 12 296.58  -51.23 11 116.40  -52.48 10 450 10 520 12 100 12 900
13 30.03.21 - 30.03.21 10 486.46   -15.54 138.07  -0.56 12 347.81  -42.45 11 168.88  -14.17 10 460 10 530 12 200 13 000
13 29.03.21 - 29.03.21 10 502   -8 138.63  +0.1 12 390.26  -4.18 11 183.05  +3.39 10 480 10 540 12 200 13 100
13 27.03.21 - 28.03.21 10 510   +19.66 138.53  +0.52 12 394.44  +4.3 11 179.66  -30.36 10 480 10 540 12 200 13 100
13 26.03.21 - 26.03.21 10 490.34   -17.34 138.01  -0.45 12 390.14  -45.7 11 210.02  -23.33 10 470 10 530 12 100 13 100
12 25.03.21 - 25.03.21 10 507.68   +11.48 138.46  +0.67 12 435.84  -46.24 11 233.35  -65.04 10 470 10 530 12 100 13 100
12 24.03.21 - 24.03.21 10 496.20   -9.72 137.79  -3.98 12 482.08  -12.61 11 298.39  -6.81 10 470 10 530 12 100 13 100
12 23.03.21 - 23.03.21 10 505.92   -8.05 141.77  -0.95 12 494.69  -61.09 11 305.20  -58.8 10 470 10 530 12 100 13 100
12 19.03.21 - 22.03.21 10 513.97   -9.66 142.72  -1.28 12 555.78  +21.08 11 364  +3.07 10 470 10 530 12 100 13 100
11 18.03.21 - 18.03.21 10 523.63   -12.37 144  -0.44 12 534.70  -33.69 11 360.93  +3.81 10 480 10 540 12 100 13 100
11 17.03.21 - 17.03.21 10 536   +7.41 144.44  +0.47 12 568.39  +9.89 11 357.12  +28.75 10 490 10 550 12 100 13 100
11 16.03.21 - 16.03.21 10 528.59   +9.68 143.97  +1.17 12 558.50  +22.06 11 328.37  +31.08 10 480 10 540 12 100 13 100
11 15.03.21 - 15.03.21 10 518.91   +5.35 142.80  -0.16 12 536.44  -41.98 11 297.29  -67.49 10 470 10 540 11 900 13 100
11 12.03.21 - 14.03.21 10 513.56   +9.64 142.96  +0.87 12 578.42  +78.76 11 364.78  +62.95 10 460 10 530 11 900 13 100
10 11.03.21 - 11.03.21 10 503.92   +6.45 142.09  +0.2 12 499.66  +1.37 11 301.83  +52.93 10 450 10 530 11 900 13 100
10 10.03.21 - 10.03.21 10 497.47   +6.82 141.89  +1.37 12 498.29  -14.96 11 248.90  -39.87 10 450 10 530 11 900 13 100
10 09.03.21 - 09.03.21 10 490.65   +12.79 140.52  -1.32 12 513.25  -93.71 11 288.77  -61.96 10 440 10 530 12 000 13 100
10 05.03.21 - 08.03.21 10 477.86   -9.68 141.84  -0.6 12 606.96  -85.06 11 350.73  -107.31 10 440 10 530 12 000 13 100
9 04.03.21 - 04.03.21 10 487.54   -12.49 142.44  +1.74 12 692.02  +84.63 11 458.04  +26.33 10 450 10 530 1 100 13 200
9 03.03.21 - 03.03.21 10 500.03   -17.09 140.70  -1.15 12 607.39  -54.17 11 431.71  -104.01 10 460 10 540 12 000 13 100
9 02.03.21 - 02.03.21 10 517.12   -8.38 141.85  +0.76 12 661.56  -101.66 11 535.72  -103.67 10 480 10 540 12 000 13 100
9 01.03.21 - 01.03.21 10 525.50   -13.03 141.09  -2.22 12 763.22  -115.92 11 639.39  +10.03 10 490 10 550 12 200 13 200
9 26.02.21 - 28.02.21 10 538.53   -15.81 143.31  -0.12 12 879.14  +41.9 11 629.36  -89.69 10 510 10 570 12 200 13 200
8 25.02.21 - 25.02.21 10 554.34   +11.88 143.43  +1.39 12 837.24  +28.68 11 719.05  0.00 10 510 10 570 12 200 13 200
8 24.02.21 - 24.02.21 10 542.46   -7.19 142.04  +0.95 12 808.56  +35.04 11 719.05  -10.6 10 510 10 560 12 200 13 200
8 23.02.21 - 23.02.21 10 549.65   +17.38 141.09  -1.42 12 773.52  -6.34 11 729.65  -49.44 10 510 10 560 12 200 13 200
8 22.02.21 - 22.02.21 10 532.27   +17.69 142.51  -0.2 12 779.86  +84.56 11 779.09  +51.92 10 500 10 550 12 200 13 200
8 19.02.21 - 21.02.21 10 514.58   -6.9 142.71  -0.09 12 695.30  -1.5 11 727.17  -31.3 10 500 10 550 12 200 13 200
7 18.02.21 - 18.02.21 10 521.48   -5.7 142.80  -0.73 12 696.80  -97.41 11 758.47  -88.46 10 500 10 550 12 200 13 200
7 17.02.21 - 17.02.21 10 527.18   -12.91 143.53  -0.32 12 794.21  +3.81 11 846.93  +13.44 10 520 10 550 12 200 13 200
7 16.02.21 - 16.02.21 10 540.09   +9.26 143.85  +2.75 12 790.40  +109.17 11 833.49  +116.95 10 520 10 550 12 200 13 200
6 09.02.21 - 15.02.21 10 530.83   -9.61 141.10  +1.91 12 681.23  -110.65 11 716.54  -122.66 10 500 10 550 12 100 13 100
5 02.02.21 - 08.02.21 10 540.44   +21.45 139.19  -0.53 12 791.88  -6.58 11 839.20  -43.98 10 500 10 550 12 200 13 200
4 26.01.21 - 01.02.21 10 518.99   +18.18 139.72  -2.94 12 798.46  +115.58 11 883.18  +93.79 10 510 10 550 12 200 13 200
3 19.01.21 - 25.01.21 10 500.81   +27.61 142.66  +1.37 12 682.88  -113.28 11 789.39  -39.39 10 500 10 550 12 100 13 100
2 12.01.21 - 18.01.21 10 473.20   +23.76 141.29  +0.64 12 796.16  +34.26 11 828.78  +22.84 10 470 10 520 12 200 13 200
1 05.01.21 - 11.01.21 10 449.44   -27.48 140.45  -0.82 12 761.90  -24.13 11 805.94  +19.55 10 440 10 500 12 200 13 200
1 29.12.20 - 04.01.21 10 476.92   +3.15 141.27  -1.55 12 786.03  -49.58 11 786.39  -72.5 10 460 10 500 12 200 13 200

 

O'zbekistonda dollar, rubl, yevro va frank so'mga nisbatan rasmiy kursi 2020 yilda

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bo'yicha valyuta kurslari
(Rasmiy valyuta kurslari)
O'zbekiston milliy banki (TIF milliy banki) tomonidan o'rnatilgan valyutani sotib olish va sotish kurslari (AQSh dollari va evro)
sotib olish sotish sotib olish sotish
Hafta
raqami
Davr
(Kursning amal qilish muddati)
1 USD
(AQSh dollari)
1 RUB
(Rossiya rubli)
1 EUR
(Evro)
1 CHF
(Shveytsariya franki)
1 USD 1 EUR
52 29.12.20 - 04.01.21 10 476.92   +3.15 141.27  -1.55 12 786.03 -49.58 11 786.39  -72.5 10 460 10 500 12 200 13 200
51 22.12.20 - 28.12.20 10 473.77   +10.65 142.82  -0.63 12 835.61 +163.73 11 858.89  +93.32 10 460 10 500 12 200 13 200
50 15.12.20 - 21.12.20 10 463.12   +20.05 143.45  +2.4 12 671.88 +14.88 11 765.57  +59.4 10 450 10 500 12 000 13 000
49 08.12.20 - 14.12.20 10 443.07   +15.69 141.05  +3.57 12 657 +183.77 11 706.17  +172.73 10 430 10 480 12 000 13 000
48 01.12.20 - 07.12.20 10 427.38   +12.52 137.48  +0.79 12 473.23 +128.5 11 533.44  +99.85 10 420 10 480 11 800 12 800
47 24.11.20 - 30.11.20 10 414.86   +23.93 136.69  +2.35 12 344.73 +50.18 11 433.59  +47.52 10 400 10 450 11 700 12 700
46 17.11.20 - 23.11.20 10 390.93   +12.05 134.34  +0.25 12 294.55 -27.26 11 386.07  -139.62 10 380 10 430 11 700 12 600
45 10.11.20 - 16.11.20 10 378.88   +12.02 134.09  +3.72 12 321.81 +247.53 11 525.69  +216.8 10 370 10 430 11 700 12 600
44 03.11.20 - 09.11.20 10 366.86   +6.98 130.37  -5.74 12 074.28 -211.5 11 308.89  -148.62 10 360 10 410 11 500 12 300
43 27.10.20 - 02.11.20 10 359.88   -11.88 136.11  +2.92 12 285.78 +132.15 11 457.51  +117.3 10 350 10 390 11 700 12 500
42 20.10.20 - 26.10.20 10 371.76   +7.28 133.19  -1.84 12 153.63 -101.33 11 340.21  -48.08 10 360 10 390 11 600 12 400
41 13.10.20 - 19.10.20 10 364.48   +24.8 135.03  +2.76 12 254.96 +144.09 11 388.29  +160.49 10 350 10 390 11 700 12 500
40 06.10.20 - 12.10.20 10 339.68   +18.47 132.27  +0.2 12 110.87 +107.3 11 227.80  +110.6 10 330 10 390 11 500 12 300
39 29.09.20 - 05.10.20 10 321.21   +5.59 132.07  -4.21 12 003.57 -207.03 11 117.20  -198.75 10 310 10 360 1 140 12 200
38 22.09.20 - 28.09.20 10 315.62   +20.29 136.28  -1.37 12 210.60 +15.78 11 315.95  -15.03 10 310 10 350 11 600 12 400
37 15.09.20 - 21.09.20 10 295.33   +21.16 137.65  +1.37 12 194.82 +32.26 11 330.98  +79.01 10 290 10 340 11 600 12 400
36 08.09.20 - 14.09.20 10 274.17   +4.09 136.28  -3.31 12 162.56 -69.11 11 251.97  -43.76 10 270 10 320 11 600 12 400
36 03.09.20 - 07.09.20 10 270.08   +7.21 139.59  +2.28 12 231.67 +126.61 11 295.73  +36.41 10 270 10 320 11 600 12 400
34 25.08.20 - 02.09.20 10 262.87   +16.16 137.31  -3.34 12 105.06 -28.07 11 259.32  -13.19 10 260 10 320 1 500 12 300
33 18.08.20 - 24.08.20 10 246.71   +15 140.65  +2 12 133.13 +74.04 11 272.51  +57.22 10 240 10 320 11 500 12 300
32 11.08.20 - 17.08.20 10 231.71   +21.85 138.65  +1.19 12 059.09 +38 11 215.29  +28.85 10 230 10 280 11 400 12 200
31 04.08.20 - 10.08.20 10 209.86   +2.17 137.46  -4.91 12 021.09 +125.05 11 186.44  +98.36 10 210 10 280 11 400 12 220
30 27.07.20 - 03.08.20 10 207.69   -2.7 142.37  +0.26 11 896.04 +229.65 11 088.08  +207.44 10 210 10 250 11 300 12 100
29 21.07.20 - 27.07.20 10 210.39   +15.43 142.11  -1.77 11 666.39 +148.12 10 880.64  +44.16 10 210 10 250 11 100 11 900
28 14.07.20 - 20.07.20 10 194.96   +10.23 143.88  +1.4 11 518.27 +62.49 10 836.48  +66.97 10 210 10 250 11 000 11 700
27 07.07.20 - 13.07.20 10 184.73   +11.35 142.48  -3.49 11 455.78 +44.3 10 769.51  +36.96 10 190 10 250 10 900 11 600
26 30.06.20 - 06.07.20 10 173.38   +0.62 145.97  -0.42 11 411.48 +43.42 10 732.55  +50.24 10 180 10 220 10 800 11 500
25 23.06.20 - 29.06.20 10 172.76   +20.86 146.39  +1 11 368.06 -56.89 10 682.31  +21.91 10 160 10 220 10 800 11 500
24 16.06.20 - 22.06.20 10 151.90   -1.29 145.39  -2.56 11 424.95 -31.91 10 660.40  +110.54 10 140 10 200 10 900 11 500
23 09.06.20 - 15.06.20 10 153.19   +4.88 147.95  +3.9 11 456.86 +194.27 10 549.86  -8.1 10 130 10 200 11 000 11 600
22 02.06.20 - 08.06.20 10 148.31   +9.01 144.05  +2.7 11 262.59 +210.75 10 557.96  +114.76 10 130 10 200 10 800 11 400
21 26.05.20 - 01.06.20 10 139.30   +9.74 141.35  +3.81 11 051.84 +96.72 10 443.20  +15.41 10 100 10 160 10 600 11 200
20 19.05.20 - 25.05.20 10 129.56   -7.64 137.54  -0.72 10 955.12 -33.6 10 427.79  -16.47 10 100 10 160 10 500 11 100
19 12.05.20 - 18.05.20 10 137.20   +7.81 138.26  +3.46 10 988.72 -136.39 10 444.26  -94.02 10 100 10 160 10 500 11 100
18 05.05.20 - 11.05.20 10 129.39   -0.61 134.80  -0.84 11 125.11 +164.45 10 538.28  +127.18 10 100 10 160 10 600 11 300
17 28.04.20 - 04.05.20 10 130   -7.94 135.64  -1.38 10 960.66 -65.36 10 411.10  -71.72 10 100 10 200 10 500 11 200
16 21.04.20 - 27.04.20 10 137.94   +16.94 137.02  -1.67 11 026.02 -85.83 10 482.82  -59.89 10 150 10 200 1 060 11 200
16 16.04.20 - 20.04.20 10 121   +427.64 138.69  +7.26 11 111.85 +512.16 10 542.71  +509.21 10 125 10 150 10 700 11 300
15 14.04.20 - 15.04.20 9 693.36   +103.26 131.43  +7.03 10 599.69 +234.71 10 033.50  +224.66 10 050 10 150 10 400 10 700
14 07.04.20 - 13.04.20 9 590.10   +35.88 124.40  +3.3 10 364.98 -272.69 9 808.84  -262.01 9 720 9 800 10 000 10 400
13 31.03.20 - 06.04.20 9 554.22   +21.48 121.10  +1.11 10 637.67 +417.62 10 070.85  +388.03 9 620 9 700 10 300 10 700
13 25.03.20 - 30.03.20 9 532.74   +12.4 119.99  -10.23 10 220.05 -352.29 9 682.82  -342.81 9 550 9 600 10 000 10 300
11 17.03.20 - 24.03.20 9 520.34   +19.8 130.22  -8.69 10 572.34 -149.02 10 025.63  -111.52 9 520 9 560 10 000 10 700
10 10.03.20 - 16.03.20 9 500.54   -13.3 138.91  -2.94 10 721.36 +232.35 10 137.15  +281.31 9 500 9 540 10 300 10 800
9 03.03.20 - 09.03.20 9 513.84   -12.44 141.85  -6.97 10 489.01 +159.66 9 855.84  +115.27 9 480 9 520 10 000 10 600
8 25.02.20 - 02.03.20 9 526.28   -2.21 148.82  -1.25 10 329.35 +10 9 740.57  +37.42 9 500 9 540 9 800 10 400
7 18.02.20 - 24.02.20 9 528.49   -10.67 150.07  +1.3 10 319.35 -119.35 9 703.15  -53.59 9 510 9 560 9 800 10 350
6 11.02.20 - 17.02.20 9 539.16   -2.58 148.77  -0.43 10 438.70 -145.95 9 756.74  -151.61 9 510 9 560 9 900 10 450
5 04.02.20 - 10.02.20 9 541.74   -21.59 149.20  -4.69 10 584.65 +42.99 9 908.35  +59.4 9 520 9 560 10 100 10 600
4 28.01.20 - 03.02.20 9 563.33   +16.28 153.89  -1.17 10 541.66 -44.11 9 848.95  -13.7 9 540 9 580 10 100 10 600
3 21.01.20 - 27.01.20 9 547.05   -3.71 155.06  -1.53 10 585.77 -34.68 9 862.65  +39.8 9 530 9 580 10 200 10 650
2 14.01.20 - 20.01.20 9 550.76   +42.87 156.59  +3.16 10 620.45 +11.55 9 822.85  +46.1 9 520 9 570 10 100 10 650
1 07.01.20 - 13.01.20 9 507.89   +0.33 153.43  +0.26 10 608.90 -15.8 9 776.75  +23.41 9 520 9 570 10 000 10 620
1 31.12.19 - 06.01.20 9 507.56   -8.81 153.17  +0.23 10 624.70 +82.47 9 753.34  +68.45 9 500 9 550 10 100 10 650

    Bugun: 23.09.2021 yil

    AQSh dollari (USD), Rossiya rubli (RUR), evro (evro) va Shveytsariya franki (CHF) o'zbek so'miga bugun - 23.09.2021 yil va boshqa sanalar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo'yicha berilgan..

     O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentabrdagi "valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5177-sonli Farmoniga muvofiq valyuta bozorini yanada liberallashtirish sohasidagi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri "milliy valyutaning chet el valyutasiga nisbatan kursini belgilashda bozor mexanizmlaridan alohida foydalanish" deb belgilandi» 2017 yil 5 sentyabrdan boshlab so'mga nisbatan bozor kursi o'rnatildi
     2019-yil 20-avgustga qadar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki har dushanba kuni dollar kursini valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobot maqsadlari uchun, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hududida bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblash uchun o'tgan hafta valyuta birjasining savdolarida qayd etilgan kurslarning o'rtacha qiymati deb belgilagan.
     20 avgustdan so'ng O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyutani sotish va sotib olish uchun narxlarni belgilamaydi (kurs o'zgarishlariga 0,5% kunlik limiti bekor qilinadi), bu narx bozorda mustaqil ravishda tuziladi. Bundan tashqari, 20 avgustdan boshlab tijorat banklariga naqd xorijiy valyutani mijozning identifikatsiyasiga ega bo'lgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali sotishga ruxsat berildi (ya'ni, mijozning pasportini taqdim etish).

Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2019 - 2018 yil.
Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2017 - 2016 yil.
Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2015 - 2014 yil.
Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2013 - 2012 yil.
Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2011 - 2010 yil.
Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2009 - 2008 yil.
Tegishli havola: O'zbekistonda valyuta arxivi (almashuv kursi) 2007 yil.

O'zbekiston valyutasi

O'zbekiston milliy valyutasi - so'm (UZS, kod 153), 1994 yil 1 iyulda muomalaga kiritildi.
1 so'm 100 tiyindan iborat.
Hozirgi vaqtda muomaladagi banknotalarning quyidagi turlari mavjud - 200, 500, 1000, 2013 yil 1 iyuldan - 5000 so'm, 2017 yil 10 martdan - 10000 so'm, 2017 yil 22 avgustdan - 50 000 so'm va 22 fevraldan boshlab 2019 yil - 100 000 so'm. 50 va 100 so'mlik banknotalar 2019 yil 1 iyulda muomaladan chiqarildi. 1, 3, 5, 10, 25 so'mlik banknotalar 2020 yil 1 martda muomaladan chiqarildi. Xuddi shu narsa 50 va 100 so'mlik 2001-2002, 2004 va 2009 namunalari qiymatidan kam bo'lgan tanga bilan sodir bo'ldi

Со 2018 yil 2 iyuldan boshlab 50 (ellik), 100 (yuz), 200 (ikki yuz), 500 (besh yuz) so'mlik yangi tangalar muomalaga chiqarilmoqda. Muomalada bo'lgan pul belgilari bilan bir qatorda muomalaga chiqariladigan tangalar barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholi tomonidan cheklovlarsiz barcha turdagi to'lovlarda nominal qiymat bo'yicha qabul qilinishi shart.
Muomalaga kiritilayotgan 2001-2002-yillar namunasidagi 50 so'm tangalar, 2004-yil va 2009-yil namunasidagi 100 so'm tanga, shuningdek, 1994-yil namunasidagi 50 va 100 so'm banknotlar 2019-yil 1-iyulgacha cheklovlarsiz barcha to'lov turlariga qabul qilinadiBank kassalariga kelib tushayotgan ushbu banknotlar va tangalar muomalaga qaytish uchun yo'l qo'yilmaydi. Banknotlar 2020-yil 1-iyulga qadar yangi namunadagi tangalar bilan parallel ravishda barcha turdagi to'lovlarga 200 va 500 so'm qabul qilinadi, 2019-yil 1-iyuldan boshlab banknot kassalariga kelib tushayotgan banknotalar teskari nashrga yo'l qo'yilmaydi.

So'm O'zbekiston Respublikasi hududida yagona qonuniy to'lov vositasi hisoblanadi (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 122-moddasi va "O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining asoslari to'g'risida" gi qonunning 11-moddasi , shuningdek, O'zbekiston Respublikasi oliy Kengashining 1993 yil 3 sentyabrdagi 952-XII-sonli qarori).

O'zbekiston milliy valyutasi banknotlarining tashqi ko'rinishi

Barcha banknotlarning (kupyura) ning old tomonida — naqshinkor ramkada nominal qiymat, orqa banknotlarda — O'zbekistonning turli me'moriy obidalari. Suv belgisi-O'zbekiston gerbi.

XX 0000000 shaklidagi banknot raqamlari.

Banknotlarning (kupyuralar) tasvirlari

Nominal qiymati,

O'lchamlari
mm
Asosiy
rangla
Banknotning orqa
tomonidagi tasviri
Muomalaga
tushirish
yili
Old tomon Orqa tomon
10 000-li kupyura - old tomon 10 000-li kupyura - orqa tomon 100 000 144*78 Och jigarrang Old tomon-Mirzo Ulug'bek haykali, orqa tomon-Mirzo Ulug'bek rasadxonasi tasviri

22 fevral 2019

10 000-li kupyura - old tomon 10 000-li kupyura - orqa tomon 50 000 144*78 binafsha Old tomoni Toshkentdagi “Ezgulik Arkasi”  monumenti, orqa tomoni Xalqaro anjumanlar saroyi

22 avgust 2017

10 000-li kupyura - old tomon 10 000-li kupyura - orqa tomon 10 000 144*78 och ko'k Toshkentdagi O'zbekiston Senati binosi 10 mart 2017
5 000-li kupyura - old tomon 5 000-li kupyura - orqa tomon 5 000 144*78 yashil Toshkentdagi O'zbekiston Parlamenti binosi 1 iyul
2013
1 000-li kupyura - old tomon 1 000-li kupyura - orqa tomon 1 000
144*78
binafsha jigarrang Toshkentdagi Temuriylar muzeyi binosi 1 sentyabr
2001
500-li kupyura - old tomon 500-li kupyura - orqa tomon 500 qizil Toshkentdagi Amir Temur haykali 1999
200-li kupyura - old tomon 200-li kupyura - orqa tomon 200 yashil Samarqanddagi "Sherdor" madrasasining fasadidan parchalar — quyoshni olib yuruvchi yo'lbarsning stilize tasviri 1997
100-li kupyura - old tomon 100-li kupyura - orqa tomon 100
142*69
binafsha Toshkentdagi "Istiqlol" saroyining me'moriy ansambli (sobiq. Xalqlar do'stligi) 1994
(2019 yil 01 iyuldan muomaladan chiqarildi)
50-li kupyura - old tomon 50-li kupyura - orqa tomon 50 jigarrang zargʻaldoq Samarqanddagi "Registon" tarixiy-me'moriy ansambli 1994
(2019 yil 01 iyuldan muomaladan chiqarildi)
25 сумовая купюра - old tomon 25 сумовая купюра - orqa tomon 25 ko'k, binafsha zargʻaldoq Samarqanddagi "Shohi Zinda" tarixiy-me'moriy ansambli 1994
(2020 yil 1-martda muomaladan chiqarildi)
10-li kupyura - old tomon 10-li kupyura - orqa tomon 10 binafsha, koʻk Samarqanddagi "Go'ri Amir" Temuriylar maqbarasi tarixiy-me'moriy yodgorligi 1994
(2020 yil 1-martda muomaladan chiqarildi)
5 сумовая купюра - old tomon 5 сумовая купюра - orqa tomon 5 ko'k, moviy, qizil Alisher Navoiy haykali bilan me'moriy-haykaltaroshlik kompozitsiyasi, Toshkent Milliy bog'ida o'rnatilgan 1994
(2020 yil 1-martda muomaladan chiqarildi)
3 сумовая купюра - old tomon 3 сумовая купюра - orqa tomon 3 120*62 qizil
yashil
Buxorodagi "Chashmai-Ayyub" arxitektura yodgorligi 1994
(2020 yil 1-martda muomaladan chiqarildi)
1 сумовая купюра - old tomon 1 сумовая купюра - orqa tomon 1 yashil
pushti
Toshkentdagi A. Navoiy nomidagi Katta Akademik teatri 1994
(2020 yil 1-martda muomaladan chiqarildi)

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki